REFERENCE

Peer program (15).jpg

STŘEDNÍ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA DA VINCI, DOLNÍ BŘEŽANY

Ing. Jana Trojanová Ph.D., ICT metodička

"Peer lektoři se během programů nenechají zaskočit žádným dotazem. Tématům, které přednášejí dobře rozumí a dokáží je velmi poutavou formou předat. Žáci jsou vtaženi do programu řadou různých aktivit a bez problému udrží pozornost i dvě vyučovací hodiny v kuse. Informace, které se žáci naučí by měl znát každý uživatel internetu.

Spolupracujeme s peer programem již druhým rokem a rozhodně budeme ve spolupráci pokračovat i nadále. Rizika internetu se stále stupňují a je skvělé, že tyto programy reflektují aktuální stav nebezpečí a informují o postupech, jak se jim úspěšně bránit."

Peer program (5).jpg

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARRANDOV II, PRAHA

Ing. Ivana Žáčková, ICT metodička

"Žáci více komunikovali, nestyděli se, aktivně se ptali a odpovídali na otázky. Byla jsem velmi překvapena, že se nenašel nikdo, kdo by práci studentek nějak narušoval, i když jsem se toho před programem obávala. V přednášce zazněly informace i rady k základním problémům, které se týkají každého uživatele moderních technologií, ale která spousta z nás neřeší. Po programu se mi dost dětí hlásilo, že začaly na bezpečnost více dbát a dokonce to někteří probrali a napravili i v rámci rodiny. Dále se nám líbilo, že lektoři o problematice hodně věděli, téměř žádná otázka je nezaskočila, byli příjemní a dokázali si udržet pozornost."

Copy%2520of%2520Peer%2520program%2520(26

MAGIC HILL MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŘÍČANY

PhDr. Radana Wagenknechtová, ředitelka

Moc děkujeme, program byl velmi přínosný.

Paní lektorka byla nečekaně skvělá. Nejprve jsme měli obavy, jak dokáže po dobu 50 minut zaujmout třídu dětí, hlavně těch maličkých, ale vše zvládla s naprostým přehledem. Děti nejenom vydržely soustředěně poslouchat, ale i velmi aktivně spolupracovaly.

Peer program (6).jpg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ, PRAHA

Reakce žáků na přednášku

"Přednáška pro mě byla velice zajímavá, naučná a nová, jelikož jsem takové věci nikdy neslyšel (kromě kyberšikany). Lektorka byla velice přívětivá a všechno nám dopodrobna vysvětlila. Moc děkuju, protože prezentace se mi velice líbila a bavila mě." (Honza M., 9.A)

"Hodně informací jsem už před přednáškou věděla, ale jedna věc, co mě překvapila, byl dosah nahé fotky jedné dívky z příběhu, který lektorka vyprávěla. A takových super příběhů tam bylo několik. Za mě tedy přednáška byla poučná i pro ty, co už něco vědí." (Hanka B., 9.A)

"Líbilo se mi to, protože lektorka byla sympatická a hodná. Bylo vidět, že o tématu hodně ví a také bylo pěkné, jak měla připravené osobní příběhy o dětech jako jsme my." (Eliška M., 9.A)

Peer program (4).jpg

GYMNÁZIUM ČAKOVICE

Mgr. Denisa Andělová, metodička prevence

"Ráda bych jménem školy poděkovala lektorům a celému Peer programu. Ačkoliv byl program na naší škole realizován formou přednášky, tak lektorka studenty zapojila do diskuzí a interagovala s nimi. Mluvila srozumitelně a bylo vidět, že se v tématu orientuje. Téma bylo pečlivě připravené a aktuální. Studenti si program velmi chválili. Budeme rádi ve spolupráci pokračovat i příští rok. Myslím, že Peer program má smysl a je užitečný. Děkujeme!"

Peer program (9).jpg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MENDÍKŮ, PRAHA

Mgr. Věra Vaňková, metodička prevence

"Přátelským a vstřícným přístupem si lektoři žáky ihned získali. Zaujali nejenom svými znalostmi, ale i praktickými zkušenostmi a postřehy. Pohotově reagovali na často rádoby vtipné dotazy a živě s žáky diskutovali. Lektoři jsou žákům věkově blízcí, což je v dané problematice velmi důležité, ale zároveň mají pedagogické schopnosti. Chtěla bych poděkovat za jejich práci a věřím, že spolupráce s naší ZŠ bude pokračovat."

Peer program (11).jpg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHYŇAVA

Mgr. Vladimíra Hamousová, ředitelka školy

"Lektoři ze Smíchovské střední průmyslové školy vedli na naší škole dvě besedy na prvním stupni. Velmi jim za to děkuji, obsah i rozsah měli velmi dobře promyšlený a rozvržený, přednáška odpovídala věku posluchačů, byla jasná a srozumitelná, doprovázená pěknou prezentací. Pro děti to byl skvělý zážitek a odnášejí si mnoho nových informací a rad, jakým způsobem se lze v kyberprostoru pohybovat bezpečněji."

Peer program (13).jpg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOTIČSKÁ, PRAHA

Mgr. Kristýna Matějíčková, metodička prevence

"Programy jsou založeny nikoliv na zákazech a vyhrožování, nýbrž na podpoře užívání internetu a aplikací, ovšem bezpečným a ostražitým způsobem. Účastníci se tak dozvěděli např. to, jak má vypadat bezpečné heslo, k čemu a proč je dobré tzv. dvoufázové ověření, jaká jsou práva a povinnosti uživatelů internetu (včetně autorských práv) a jak svůj počítač ochraňovat před viry. Také se seznámili se správným obsahem pojmů hacker, cracker, phishing, hoax a camfecting. Naučili se rovněž rozlišovat falešné příspěvky a poznat, kdy je bezpečné stahovat aplikace."

Peer program (5).jpg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ, PRAHA

Mgr. Lenka Hanyšová, metodička prevence

"Program Kybernetická bezpečnost se nám velmi líbil. Lektorka byla příjemná, dokázala žáky zaujmout a všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. U nás ve škole probíhá mnoho programů, ale tuto interaktivní přednášku hodnotím jako velmi přínosnou. Děkujeme a budeme se těšit na další zajímavé programy."

Peer program (18).jpg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA BERÁNKU, PRAHA

Ing. Ivan Štěpka, ředitel školy

"Žáci dostali v rámci programu možnost seznámit se, zopakovat si a upevnit znalosti z oblasti kybernetické bezpečnosti. Obě lektorky přednášely velmi kultivovaně. Indikátorem kvality byla absolutní zaujatost našich žáků, umocněná řadou dotazů. Velmi rád opět pozvu lektory do naší školy."

Peer program (11).jpg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLIVENEC, PRAHA

Mgr. Daniela Štolová, výchovná poradkyně

"Lektoři naše žáky zaujali, nejen aktuálními tématy z oblasti internetového života, ale i svými odbornými znalostmi v této problematice a názornými ukázkami, jak se chovat na internetu bezpečně. Program byl pro naše žáky velmi přínosný a litovaly, že trval pouze jednu vyučovací hodinu. Děkujeme a těšíme se na další přednášky."

Peer program (8).jpg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOŘENSKÉHO, PRAHA

Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy

"Lektoři vhodně cílili na věkovou skupinu a prezentaci měli dobře připravenou. Obsahovala přiměřené informace a byla velmi příjemně prezentována. Na základě zkušenosti jsem lektory poprosila i o účast na besedě pro rodiče a pedagogy, kterou připravila slečna Burdová ve spolupráci s kpt. Daňhelkou, odborníkem na kyberkriminalitu z řad Policie ČR. Rodiče i pedagogové byli z tématu nadšeni."

jan_kolouch.jpg

DOC. JUDR. JAN KOLOUCH, PH. D.

specialista v oboru kyberkriminality, profesor ČVUT Praha, Policejní akademie ČR

„Peer programy jsou kromě kybernetické bezpečnosti zaměřena i na problematiku kybernetických útoků a bezpečného chování on-line. Vystoupení lektorů je na odborné úrovni, ale zároveň zůstává poutavé a srozumitelné. Lektoři vytváří výborné interaktivní prostředí a vtáhnou žáky do výkladu. Osobně chci podpořit další podobné vydařené preventivní programy, neboť jen skutečně účinná prevence může výrazně snížit dopad kybernetických útoků.“

martin-kozisek1.jpg

MARTIN KOŽÍŠEK

špička osvětových projektů v oblasti online bezpečnosti, projekt Bezpečně na netu

„Forma výuky, kde studenti předávají informace a své zkušenosti a znalosti mladším studentům (žákům) je úžasná. Dětem je téma, které je prezentované od vrstevníka - kamaráda zajímavějším a lépe uchopitelnějším. Nejvíce bych v Peer programu ocenil zapojení kazuistik z vlastní zkušenosti a názorné ukázky. Prezentované skutečné příběhy podobně starých dětí, žáky velmi upoutá a jsou pro ně o to osobnější a hmatatelnější. Zajímavé je také přiblížení některých rizik jejich věkové skupiny, jako je hraní her a sociální síť youtube.“