VZDĚLÁNÍ LEKTORŮ

METODICKÁ PODPORA

2020

Proxima Sociale o.p.s. - Nástroje pro práci s týmem, supervize, intervize, sebereflexe (6h)

Elio, z.s. - Řešení krizových situací a práce se žáky se specifickými poruchami (8h)

2019

Proxima Sociale o.p.s. - Práce s pravidly v třídním kolektivu a komunikace s učitelem (6h)

Proxima Sociale o.p.s. - Ovlivňování třídní dynamiky a vývojová psychologie (6h)

SUPERVIZE

Naším supervizorem je Ing. Petr Šmíd, DiS., ředitel organizace Portus Prachatice, o.p.s. Působí v oblasti primární prevence 12 let – 5 let jako školní metodik prevence a výchovný poradce na SŠ, poté jako poskytovatel primární prevence v pozici odborného garanta a lektora programů certifikované primární prevence.

NÁŠ LEKTORSKÝ TÝM

Seznam lektorů připravujeme. Děkujeme za pochopení.

© 2019 - 2020 Peer program, z. s.