NABÍDKA PROGRAMŮ

POPIS PROGRAMŮ

Působíme v těchto krajích: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Královehradecký kraj,

Plzeňský kraj a Jihomoravský kraj.

Všechny programy jsou dobře přizpůsobeny všem věkovým skupinám žáků. Program je realizován ve škole, za přítomnosti pedagogického dozoru. Naše programy jsou všeobecnou prevencí, a proto nejsou vhodné do tříd s narušenými vztahy mezi žáky.

Pokud máte zájem o naše programy, kontaktujte nás na prevence@peer-program.cz.

POPIS TÉMAT

MŮJ NOVÝ TELEFON

Pro žáky MŠ (4 - 6 let).

Žáci si uvědomí, že digitální technologie mohou být dobrým přítelem, ale špatným pánem. Dozvědí se, co je to závislost na telefonu, jak se projevuje a jaká má rizika. Žáci se zamyslí nad svým vztahem k moderním technologiím.

KYBERKAMARÁD

Pro žáky MŠ (4 - 6 let).

Program je zaměřen na problematiku kybergroomingu. Žáci si uvědomí, že ne každý

na internetu je ten, za koho se vydává, a že je velmi nebezpečné komunikovat s neznámými uživateli internetu.

KYBERŠIKANA

Pro žáky ZŠ a gymnázií (6 - 15 let).

Žáci si uvědomí následky zbrklého chování na internetu, seznámí se s druhy kyberšikany, dozvědí se jak rozpoznat škádlení od agresivního jednání a jak kyberšikanu správně řešit.

KYBERPREDÁTOŘI

Pro žáky ZŠ a gymnázií (6 - 15 let).

Mladší žáci se dozvědí, kdo je kybergroomer, proč je nebezpečný a jak se mu bránit. Starší žáci se dozvědí o internetových sexuálních predátorech a rizicích sextingu, naučí se rozpoznat falešný profil a ověřit si identitu člověka přes internet.

BEZPEČNOST ON-LINE

Pro žáky ZŠ a gymnázií (6 - 15 let).

Program je zaměřen na problematiku zabezpečení internetových účtů a ochranu počítače a mobilního telefonu před škodlivým softwarem. Žáci se také dozvědí, jak si vytvořit skutečně bezpečné heslo a jak s ním pracovat. 

ZDRAVÍ V KYBERPROSTORU

Pro žáky ZŠ a gymnázií (6 - 15 let).

Žáci si uvědomí své špatné návyky při používání digitálních technologiích a vyzkouší je nahradit zdravým chováním. Žáci se dozvědí o různých závislostech (nomofobie, netolismus a starší žáci závislost na pornografii) a jak je řešit.

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Pro žáky ZŠ a gymnázií (6 - 15 let).

Žáci se zamyslí nad problematikou masmédií a jejich vlivem na společnost, vyzkouší si rozpoznat dezinformační web, fake news, manipulativní reklamu a internetový podvod, jako je phishingová zpráva nebo falešná webová stránka. 

DIGITÁLNÍ STOPA

Pro žáky ZŠ a gymnázií (11 - 15 let).

Žáci se dozvědí, co všechno digitální stopa zahrnuje a jak jsou tato data zneužívána. Uvědomí si, že to, co na internet jednou nahrají, už nikdy nemohou vzít zpět a seznámí se s tím, jak bezpečně nakládat s osobními údaji.

© 2019 - 2020 Peer program, z. s.