PEER PROGRAM

Prevence má smysl

Peer program (15)
Peer program (11)
Peer program (19)
Peer program (8)
Peer program (5)

Programy všeobecné primární prevence lektorují proškolení studenti středních škol, tedy kybervrstevníci žáků základních škol. Díky tomu, že v kybersvětě zažívají podobné situace, se žáci s lektory lépe ztotožní a poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní v praxi.

 

Programy vedené vrstevníky jsou nejúčinnější programy v rámci všeobecné prevence (Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování, Univerzita Karlova v Praze,
1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie v Praze, 2012).

Cílem organizace je pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu, jako je kyberšikana, sexuální obtěžování, vyhrožování a podvody. Díky proškoleným lektorům-vrstevníkům efektivně napomáháme k osvojení preventivních návyků a snižování rizikového chování. V horizontu 5 let chceme pomoci více než dvaceti tisícům žákům a mít významný a trvalý dopad na odvětví školní prevence.

© 2019 - 2020 Peer program, z. s.