PEER PROGRAM

Prevence má smysl

Programy všeobecné primární prevence lektorují studenti Smíchovské střední průmyslové školy, tedy vrstevníci (anglicky „peer“) žáků a studentů základních a středních škol. Díky tomu se posluchači lépe ztotožní s přednášejícím a poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní v praxi. Programy vedené vrstevníky jsou nejúčinnější programy v rámci všeobecné prevence, viz studie Assoc. Prof. Roberta Bergeret-Drownse, Ph.D. (děkan univerzity v New Yorku).

Cílem peer programu je pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu, jako je kyberšikana, sexuální obtěžování, vyhrožování a podvody. Díky proškoleným lektorům-vrstevníkům efektivně napomáháme k osvojení preventivních návyků a snižování rizikového chování. V horizontu 5 let chceme pomoci více než dvaceti tisícům dětí a mít významný a trvalý dopad na odvětví školní prevence.

VZDĚLÁNÍ LEKTORŮ

Lektoři pravidelně absolvují intervize, supervize a odborné kurzy.

Nejsme certifikovaným poskytovatelem preventivních programů. Na získání certifikace ale usilovně pracujeme.

SUPERVIZE

Naším supervizorem je Ing. Petr Šmíd, DiS., ředitel organizace Portus Prachatice, o.p.s. Působí v oblasti primární prevence 12 let – pět let jako školní metodik prevence a výchovný poradce na SŠ, poté jako poskytovatel primární prevence v pozici odborného garanta a lektora programů certifikované primární prevence.

METODICKÁ PODPORA

Proxima Sociale o.p.s.

2019 - Práce s pravidly v třídním kolektivu a komunikace s učitelem (6h)

2019 - Ovlivňování třídní dynamiky a vývojová psychologie (6h)

2020 - Nástroje pro práci s týmem, supervize, intervize, sebereflexe (6h)

 

Elio, z.s.

2020 - Řešení krizových situací a práce se žáky se specifickými poruchami (8h)

DOC. JUDR. JAN

KOLOUCH, PH. D.

specialista v oboru kyberkriminality, profesor ČVUT Praha, Policejní akademie ČR

„Přednášky studentů ze Smíchovské střední průmyslové školy jsou kromě kybernetické bezpečnosti zaměřena i na problematiku kybernetických útoků a bezpečného chování on-line. Jejich vystoupení je na odborné úrovni, ale zároveň zůstává poutavé a srozumitelné. Lektoři vytváří výborné interaktivní prostředí a vtáhnou žáky do výkladu. Osobně chci podpořit další podobné vydařené preventivní programy, neboť jen skutečně účinná prevence může výrazně snížit dopad kybernetických útoků.“

MARTIN KOŽÍŠEK

špička preventivních a osvětových projektů v oblasti online bezpečnosti v ČR, projekt Bezpečně na netu

„Forma výuky, kde studenti předávájí informace a své zkušenosti a znalosti dalším studentům (žákům) je úžasná. Dětem je téma, které je prezentované od vrstevníka - kamaráda zajímavějším a lépe uchopitelnějším.
Nejvíce bych v přednáškách peer programu ocenil zapojení kazuistik z vlastní zkušenosti a názorné ukázky. Prezentované skutečné příběhy podobně starých dětí, žáky velmi upoutá a jsou pro ně o to osobnější a hmatatelnější. Zajímavé je také přiblížení některých rizik jejich věkové skupiny, jako je hraní her a sociální síť youtube.“

Ing. Jana Trojanová Ph.D., ICT metodička

"Peer lektoři se během programů nenechají zaskočit žádným dotazem. Tématům, které přednášejí dobře rozumí a dokáží je velmi poutavou formou předat. Žáci jsou vtaženi do programu řadou různých aktivit a bez problému udrží pozornost i dvě vyučovací hodiny v kuse. Informace, které se žáci naučí by měl znát každý uživatel internetu.

Spolupracujeme s peer programem již druhým rokem a rozhodně budeme ve spolupráci pokračovat i nadále. Rizika internetu se stále stupňují a je skvělé, že tyto programy reflektují aktuální stav nebezpečí a informují o postupech, jak se jim úspěšně bránit."

©2019 by Peer program. Created with Wix.com