Peer program (15).jpg

PEER PROGRAM

Prevence má smysl

Peer program (15)
Copy%2520of%2520Peer%2520program%2520(26
Peer program (5)
Peer program (11)
Peer program (8)

Programy všeobecné primární prevence lektorují proškolení studenti středních škol, tedy kybervrstevníci žáků základních škol. Díky tomu, že v kybersvětě zažívají podobné situace, se žáci s lektory lépe ztotožní a poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní v praxi.

 

Programy vedené vrstevníky jsou nejúčinnější programy v rámci všeobecné prevence (Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování, Univerzita Karlova v Praze,
1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie v Praze, 2012).

Cílem organizace je pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu, jako je kyberšikana, sexuální obtěžování, vyhrožování a podvody. Díky proškoleným lektorům-vrstevníkům efektivně napomáháme k osvojení preventivních návyků a snižování rizikového chování. V horizontu 5 let chceme pomoci více než dvaceti tisícům žákům a mít významný a trvalý dopad na odvětví školní prevence.

METODICKÁ PODPORA

2021

Proxima Sociale o.p.s. - Pozorování skupinové dynamiky a on-line výuka (6h)

Ing. Petr Šmíd, DiS. - Webinář Jak pracovat s obětí kyberšikany (6h)

2020

Proxima Sociale o.p.s. - Metodická podpora on-line (6h)

Ing. Petr Šmíd - Webinář Ochrana dětí před sexuálními predátory na internetu (6h)

Proxima Sociale o.p.s. - Nástroje pro práci s týmem, supervize, intervize, sebereflexe (6h)

Elio, z.s. - Řešení krizových situací a práce se žáky se specifickými poruchami (8h)

Ing. Petr Šmíd, DiS. - Supervize (2h)

2019

Proxima Sociale o.p.s. - Práce s pravidly v třídním kolektivu a komunikace s učitelem (6h)

Ing. Petr Šmíd, DiS. - Supervize (2h)

Proxima Sociale o.p.s. - Ovlivňování třídní dynamiky a vývojová psychologie (6h)

SUPERVIZE

Naším supervizorem je Ing. Petr Šmíd, DiS., ředitel organizace Portus Prachatice, o.p.s. Působí v oblasti primární prevence 12 let – 5 let jako školní metodik prevence a výchovný poradce na SŠ, poté jako poskytovatel primární prevence v pozici odborného garanta a lektora programů certifikované primární prevence.