PEER PROGRAM

Prevence má smysl

Peer program (15)
Peer program (11)
Peer program (19)
Peer program (8)
Peer program (5)

Programy všeobecné primární prevence lektorují proškolení studenti středních škol, tedy kybervrstevníci žáků základních škol. Díky tomu, že v kybersvětě zažívají podobné situace, se žáci s lektory lépe ztotožní a poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní v praxi.

 

Programy vedené vrstevníky jsou nejúčinnější programy v rámci všeobecné prevence (Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování, Univerzita Karlova v Praze,
1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie v Praze, 2012).

Cílem organizace je pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu, jako je kyberšikana, sexuální obtěžování, vyhrožování a podvody. Díky proškoleným lektorům-vrstevníkům efektivně napomáháme k osvojení preventivních návyků a snižování rizikového chování. V horizontu 5 let chceme pomoci více než dvaceti tisícům žákům a mít významný a trvalý dopad na odvětví školní prevence.

METODICKÁ PODPORA

2021

Ing. Petr Šmíd, DiS. - Webinář Jak pracovat s obětí kyberšikany (6h)

2020

Proxima Sociale o.p.s. - Metodická podpora on-line (6h)

Ing. Petr Šmíd - Webinář Ochrana dětí před sexuálními predátory na internetu (6h)

Proxima Sociale o.p.s. - Nástroje pro práci s týmem, supervize, intervize, sebereflexe (6h)

Elio, z.s. - Řešení krizových situací a práce se žáky se specifickými poruchami (8h)

Ing. Petr Šmíd, DiS. - Supervize (2h)

2019

Proxima Sociale o.p.s. - Práce s pravidly v třídním kolektivu a komunikace s učitelem (6h)

Ing. Petr Šmíd, DiS. - Supervize (2h)

Proxima Sociale o.p.s. - Ovlivňování třídní dynamiky a vývojová psychologie (6h)

SUPERVIZE

Naším supervizorem je Ing. Petr Šmíd, DiS., ředitel organizace Portus Prachatice, o.p.s. Působí v oblasti primární prevence 12 let – 5 let jako školní metodik prevence a výchovný poradce na SŠ, poté jako poskytovatel primární prevence v pozici odborného garanta a lektora programů certifikované primární prevence.

© 2019 - 2021 Linkin Sphere, z. s.